lecebochce.pl

Blog o turystyce, sporcie i zdrowiu

LifestyleTurystyka

Na dnie skali – najbiedniejsze kraje świata

Na dnie skali – najbiedniejsze kraje świata

Państwo, które znajduje się na szczycie w rankingach najbiedniejszych krajów świata, to Burundi. To niewielkie afrykańskie państwo boryka się z ogromnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Choć wiele krajów na świecie w ostatnich latach zanotowało wzrost gospodarczy i rozwój, Burundi pozostaje ubogie.

Poziom ubóstwa i wskaźniki społeczne

Określenie, które państwo jest najbiedniejsze, może zależeć od różnych kryteriów i wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz demograficznych. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu określenia najbiedniejszego państwa, ponieważ to zależy od kontekstu i celu analizy.  Do często używanych do oceny ubóstwa i stanu gospodarczego państw wskaźników zalicza się wskaźnik PKB per capita, wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) oraz wskaźnik ubóstwa.

Wskaźnik PKB per capita

Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) per capita, czyli całkowita produkcja dóbr i usług w kraju podzielona przez liczbę mieszkańców. Państwa o niskim PKB per capita są uważane za biedniejsze.

Wskaźnik PKB per capita w Burundi jest bardzo niski. Gospodarka tego kraju opiera się głównie na rolnictwie, które stanowi podstawowe źródło dochodu dla większości mieszkańców. Jednakże, wysokie bezrobocie, niedoinwestowanie sektora rolniczego i trudne warunki klimatyczne, takie jak susza, utrudniają rozwój i wzrost gospodarczy.

Wskaźniki rozwoju społecznego (HDI)

HDI uwzględnia nie tylko PKB per capita, ale także inne czynniki, takie jak oczekiwana długość życia, poziom edukacji i standard życia. Państwa o niskim HDI są uważane za biedniejsze.

Wskaźniki rozwoju społecznego w Burundi są bardzo niskie. Długość życia mieszkańców tego państwa jest krótka, a dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, jest mocno ograniczony. Korupcja, słabe zarządzanie i brak stabilności politycznej utrudniają rozwój społeczny i gospodarczy tego kraju.

Wskaźnik ubóstwa

Wskaźnik ubóstwa jest miarą używaną do określenia, ile osób lub gospodarstw domowych żyje poniżej ustalonego progu ubóstwa w danym regionie, kraju lub społeczeństwie. Ten próg ubóstwa jest określany na podstawie dochodu lub konsumpcji i może różnić się w zależności od lokalnych warunków i standardów życia.

Burundi ma wysoki wskaźnik ubóstwa. Duża część populacji tego kraju żyje poniżej granicy ubóstwa i boryka się z problemem niedożywienia i braku podstawowych środków do życia. Brak inwestycji w rozwój gospodarczy i konflikty wewnętrzne to czynniki, które najbardziej przyczyniają się do utrzymywania się biedy w tym państwie.

Najbiedniejsze kraje według rankingów

Najbiedniejszy kraj świata 2023

Burundi jest niewielkim państwem położonym we wschodniej Afryce. Tereny te zamieszkane od lat przez ludy Twa, Tutsi i Hutu, na początku XIX wieku, zostały skolonizowane przez Niemców i Belgów. Po odzyskaniu niepodległości państwo było niestabilne, z powodu braku politycznej równowagi między Tutsi i Hutu. Konflikt przerodził się w wojnę domową. W 1972 roku miał w Burundi miejsce pierwszy odnotowany przypadek ludobójstwa w historii postkolonialnej Afryki. Bieda Burundi jest przede wszystkim konsekwencją wzajemnie wyrządzanych krzywd, które doprowadziły do zrujnowania gospodarki i wykształcenia się silnych nierówności społecznych.  

Prognozy

Obecnie sytuacja polityczna w Burundi poprawiła się, jednak prognozy na przyszłość wskazują na dalsze utrzymywanie się biedy i trudności gospodarczych. Wielu ekspertów uważa, że bez zdecydowanych działań i inwestycji, trudno będzie poprawić sytuację najbiedniejszych państw. Tylko współpraca społeczności międzynarodowej, inwestycje w rozwój infrastruktury, edukację i sektor rolniczy mogą przyczynić się do poprawy sytuacji w tym kraju.

Inne najbiedniejsze kraje według rankingów

W regionie Afryki znajduje się najwięcej najbiedniejszych krajów świata. Oprócz Burundi, które jest uważane za najbiedniejsze, na szczycie listy figurują również Sierra Leone, Malawi i Republika Środkowoafrykańska. Dziedzictwo kolonializmu, konflikty zbrojne i wojny domowe, susze, brak inwestycji, słabe zarządzanie, korupcja, brak dostępu do edukacji i służby zdrowia to czynniki, które wpływają na trudną sytuację tych krajów. 

Najbiedniejsze kraje świata borykają się z ogromnymi trudnościami gospodarczymi, społecznymi i ekonomicznymi. Brak inwestycji, słabe zarządzanie, konflikty zbrojne i zmieniające się warunki klimatyczne są głównymi przyczynami ubóstwa i słabego rozwoju gospodarczego. Pomoc z zewnątrz jest kluczowa dla poprawy sytuacji tych państw i ich mieszkańców.

Udostępnij

O autorze

W naszej redakcji jest Tomek, Ola i Zosia, czyli trójka pasjonatów, którzy przekładają swoje zainteresowania na wartościowe treści. Razem tworzymy miejsce, gdzie znajdziesz szybkie porady, praktyczne wskazówki oraz inspirujące historie, aby Twoje życie było pełne energii, zdrowia i przygód!