lecebochce.pl

Blog o turystyce, sporcie i zdrowiu

Lifestyle

Czym jest zdrowie? – rozwiewamy wątpliwości

Czym jest zdrowie? – rozwiewamy wątpliwości

Zgodnie z definicją podawaną przez Światową Organizację Zdrowia, zdrowie to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje nie tylko wymiar fizyczny, ale również stan umysłowy oraz społeczny dobrostan. Poza tym, definicja ta jest rozszerzana o wymiar duchowy oraz umiejętność prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego.

Jakie aspekty brane są pod uwagę w przypadku zdrowia?

Wiele osób zastawiania się nad tym, czym jest zdrowie. Powinny oni zatem wiedzieć, że jest to pojęcie bardzo szerokie i obejmuje wiele wymiarów, w tym choćby fizyczny, psychiczny, emocjonalny czy społeczny.

Czym jest zdrowie fizyczne?

Zdrowie fizyczne to poprawne funkcjonowanie narządów i układów organizmu. Tego typu stan cechuje się przewagą procesów anabolicznych nad katabolicznymi oraz brakiem stanów zapalnych i patologicznych.

Czym jest zdrowie psychiczne?

Na zdrowie psychiczne składają się dwa elementy. Jest to zatem zdrowie emocjonalne oraz umysłowe. Zdrowie emocjonalne wyraża się w umiejętności radzenia sobie ze stresem złością czy agresją. Jest to również zdolność do utrzymywania równowagi psychicznej oraz postępowania zgodnego z normami społecznymi. Zdrowie umysłowe dotyczy prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Powinny one przebiegać w sposób logiczny.

Jakie inne rodzaje zdrowia można wyróżnić?

Zdrowie może dotyczyć sfery społecznej, czyli umiejętności odnajdowania się w grupie oraz nawiązywania prawidłowych relacji międzyludzkich. Poza tym, zdrowie może mieć również wymiar duchowy. W tym przypadku dotyczy ono określonych praktyk religijnych i postępowania zgodnego z określonym zborem zasad.

Jakie czynniki wpływają na zdrowie?

Zdrowie jest pojęciem szerokim i obejmuje ono wiele aspektów. Z tego powodu wpływa na nie wiele czynników, w tym choćby indywidualne warunkowania genetyczne i warunki środowiskowe. Nie bez znaczenia jest również prowadzony tryb życia oraz dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej. W tym przypadku warto zwrócić uwagę choćby na zanieczyszczenie środowiska. Nie można również zapominać o tym, że ocena stanu zdrowia może być bardzo subiektywna. Wiele osób bowiem, które z pozoru wydają się zdrowe, w rzeczywistości może mierzyć się z bardzo poważnymi problemami. Zdarzają się również osoby zdrowe, które mimo braku dolegliwości oceniają swój stan zdrowia dość nisko. Jeszcze bardziej trudnym do oceny jest pojęcie dobrostanu. Istnieją również choroby, które mimo braku racjonalnego wytłumaczenia powodują bardzo wyraźny dyskomfort pacjenta. Wśród tego typu dolegliwości można wymienić między innymi ból fantomowy, który pojawia się u osób po amputacji.

Czym jest zdrowie publiczne?

Zdrowie publiczne to nauka, której celem jest promowanie zdrowia i przedłużanie życia poprzez działania podejmowane przez określone organizacje czy instytucje, takie jak choćby Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Celem działania tych instytucji jest podnoszenie świadomości populacji na temat wpływu zdrowia na komfort i długość życia obywateli.

Udostępnij